מבצע 1+1!

שעות
דקות
שניות

מזמינים איתור נזילות
ומקבלים בדיקת קווי ביוב בחינם

  • איתור נזילות במצלמה תרמית
  • צילום פנים צנרת בסיוע מצלמת סיב אופטי
  • דוח קביל בבית המשפט
  • בדיקת לחץ מים
  • מד לחות דיגיטלי
  • בדיקות הצפה למערכות ניקוז
  • ללא הרב